Tel.: 325 593 119 | Mapa webu

Každý den je jen jednou za život

Každý den je jen jednou za život

1 2

Předchozí Další

Domov Rožďalovice

Nařízení ředitelky Domova Rožďalovice poskytovatel sociálních služeb k návštěvám klientů a všem, kteří vstupují do objektů

Od 25. 5. 2020 je možné navštěvovat klienty v objektech Domova Rožďalovice – budova Zámku a Kláštera za těchto podmínek.

• Za jedním klientem budou mít přístup v jeden čas pouze dvě osoby a to včetně dětí
• Každá navštěvující osoba vyplní dotazník o bezinfekčnosti, a to již před vstupem. Bez vyplněného dotazníku nebude návštěva do zařízení vpuštěna. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník
• Návštěvy budou probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v k tomuto účelu vyčleněné místnosti
• Návštěvy klientů upoutaných na lůžko, by měly být zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů
• Musí být zajištěno dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt mezi klientem a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu
• Po každé návštěvě musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce prostředkem s virucidním účinkem
• Pokud bude v objektu v jeden čas více jak 10 návštěv, ostatní návštěvy vyčkají, až tento počet klesne pod 10 a až poté budou vpuštěni do objektu
• Pokud je to možné, klient používá roušku
• Při vstupu do objektu bude návštěvě změřena teplota pracovníky vrátnice, recepce. Při teplotě, která bude nad 37oC nebude návštěva vpuštěna do objektu
• Každá návštěva bude mít roušku přes ústa i nos a ochranné rukavice
• Při vstupu do objektu návštěva použije dezinfekci

Toto opatření platí s okamžitou platností do odvolání!

RNDr. Jana Příhodová
Ředitelka

Nařízení ředitelky Domova Rožďalovice poskytovatel sociálních služeb ke klientům, kteří opouštějí areál Domova Rožďalovice

Od 25. 5. 2020 je možný pohyb klientů mimo budovu Zámku a Kláštera za těchto podmínek.

• Každý klient bude mít při odchodu a návratu z budovy ochranou roušku (doporučujeme mít roušku po celou dobu mimo areál Domova, aby při návratu nedošlo k nakažení ostatních klientů)
• Při návratu použije klient dezinfekci umístěnou u vstupu do budovy
• V případě opuštění budovy delší než 24 hodin, podstoupí klient test na COVID 19 - Rapid testem zdravotním personálem Domova Rožďalovice. Test si hradí klient! Cena testu stojí 305,- Kč.

Toto opatření platí s okamžitou platností do odvolání!

RNDr. Jana Příhodová
Ředitelka

Nařízení ředitelky Domova Rožďalovice poskytovatel sociálních služeb k návštěvám klientů a všem, kteří vstupují do objektů

Od 25. 5. 2020 je možný nákup v kiosku a za těchto podmínek.

• Při vstupu do objektu bude návštěvě změřena teplota pracovníky vrátnice, recepce. Při teplotě, která bude nad 37oC nebude návštěva vpuštěna do objektu.
• Každá navštěvující osoba vyplní dotazník o bezinfekčnosti, a již před vstupem. Bez vyplněného dotazníku nebude návštěva do zařízení vpuštěna. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník
• Každá návštěva bude mít roušku přes ústa i nos a ochranné rukavice
• Při vstupu do objektu návštěva použije dezinfekci
• Tímto opatřením se ruší od 25. 5. 2020 rozvoz obědů

Toto opatření platí s okamžitou platností do odvolání!

Vážení přátelé,
Domov Rožďalovice Vám nabízí další možnost jak komunikovat s Vašimi blízkými a to prostřednictvím videohovorů. Vzhledem k počtu našich seniorů a také vzhledem k možnostem, které máme, jsme pro Vás připravili rozpis na jednotlivá oddělení.
Pondělí 15.00 – 17.00 hodin II. patro Zámek
Úterý 15.00 – 17.00 hodin I. patro Zámek
Středa 15.00 – 17.00 hodin Klášter
Čtvrtek 15.00 – 17.00 hodin DZR Zámek

Videohovory mohou probíhat pouze přes aplikaci WhatsApp na čísle 737 030 250.
Délka hovoru je vymezena maximálně na 10 minut na jednoho seniora.
Hovor je nutné předem oznámit SMS na telefonní číslo 739 541 727. Následně Vám bude potvrzen čas a datum hovoru.

 

 

 

Novinky

10. 4.
2014

Spuštění nových webových strá…

Jedním z mnoha významných kroků pro vylepšení našich služeb je nová...

10. 4.
2014

Pozvání na zámeckou slavnost

I v letošním roce zachováme tradici a sejdeme se společně na "Zámecké...