Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Domov se zvláštním režimem je určen pro seniory s věkovou kategorií od 55 let a výše, kteří jsou příjemci starobního nebo plného invalidního důchodu a onemocněli stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou a sami se rozhodli strávit stáří v Domově.

Domov se zvláštním režimem nemůže poskytnout sociální službu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů osobám:

  1. jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  2. které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

Dále není v našich silách poskytnout sociální službu z těchto důvodů:

  • osoba žádá o službu, kterou Domov neposkytuje
  • osoba je pro své onemocnění odkázána na speciální prostředky komunikace, které personál Domova neovládá (znaková řeč, hmatové dorozumívání apod.)
  • osoba musí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dodržovat speciální dietní opatření, které nemůžeme z provozních důvodů poskytnout (např. bezlepkovou dietu)
  • u osoby je prokázána akutní závislost na alkoholu nebo omamných či psychotropních látkách
  • osoba žádá o poskytnutí sociální služby a Domov jí vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (dle zákona č. 206/2009 Sb.)

Službu poskytujeme odborným personálem, který zajišťuje pravidelnou pomoc a podporu při každodenních úkonech péče (např. při stravování, oblékání, hygieně, apod.) či při kontaktu s nejbližším okolím a se zapojením do společenského života. V neposlední řadě nabízíme pro klienty mnoho zajímavých volnočasových aktivit jako jsou výroba drobných dárkových předmětů, skupinová cvičení, procvičování paměti, zpívání, ruční práce, procházky a jiná kulturní a společenská setkání.

Stařecká demence

Jedná se o duševní onemocnění, při kterém v důsledku některých dějů v mozku dochází k poruchám v centrech paměti a k oslabování intelektu. Riziko vzniku demence roste s přibývajícím věkem. Nejčastěji jsou demencí zasahováni lidé starší šedesáti -let, podle výzkumů trpí demencí dokonce až 5% populace starší 65 let. V tomto věku bývá demence spojována zejména s Alzheimerovou chorobou, asi 60 % postižených, a Parkinsonovou chorobou, dále také v případě tzv. hypoxie – nedostatečného okysličování mozku, či při často opakovaných infarktech myokardu.

Alzheimerova choroba

Jedná se o neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Jako první toto onemocnění popsali Oskar Fischer a Alois Alzheimer. V současné době není známa příčina vzniku Alzheimerovy choroby, z neuropatologických nálezů se však ví, jak nemoc probíhá. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku. Ve věku nad 65 trpí touto nemocí každý 20. člověk, ale není to nemoc jen těch nejstarších. Ve výjimečných případech, většinou při dědičném výskytu, může ojediněle postihnout i osoby mladší.

Virtuální prohlídka

Formuláře k přijetí do Domova