Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty pro zájemce > Časté dotazy

Časté dotazy

Jak dlouho je služba poskytována?

Služba Domov pro seniory je poskytována od roku 1923, služba Domov se zvláštním režimem je poskytována od 01. 09. 2003. Odlehčovací služba již poskytována není.

V jakých prostorách je služba poskytována?

Službu poskytujeme ve dvou zámeckých budovách.

V budově Zámku ze 17. století a v budově Kláštera, který je novodobě přestavěn.

Jaké druhy sociální služby jsou poskytovány?

Poskytujeme služby sociální péče podle zákona č. 108/2006Sb.

dle § 49 Domovy pro seniory, zahrnující tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

dle § 50 Domovy se zvláštním režimem, zahrnující tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

dle § 44 Odlehčovací služby již Domov Rožďalovice neposkytuje.

Jaká je kapacita zařízení?

V Domově pro seniory máme 149 míst.

V Domově se zvláštním režimem máme 42 míst.

Kdo může využít nabízených sociálních služeb?

Domov pro seniory je určen pro seniory ve věku 60 let a výše, kteří jsou příjemci starobního nebo plného invalidního důchodu, a kteří se z důvodu ztráty soběstačnosti nebo jiných vážných důvodů sami rozhodli strávit stáří v Domově Rožďalovice. Forma služby je pobytová a poskytuje se nepřetržitě.

Domov se zvláštním režimem je určen pro seniory od 55 let a výše, kteří jsou příjemci starobního nebo plného invalidního důchodu a onemocněli stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou a rozhodli se strávit stáří v Domově. Forma služby je pobytová a poskytuje se nepřetržitě.

Jak získat formuláře žádosti?

Formuláře je možné stáhnout z našich internetových stránek nebo telefonicky. Obratem Vám formuláře zašleme. Dále je možné si formuláře vyzvednout osobně v našem Domově.

Co s potřebnými formuláři dělat dál?

Pečlivě a pravdivě vyplníte údaje o žadateli, tedy budoucím možném klientovi a přiložíte všechny potřebné přílohy. Vyplněné vyjádření lékaře vložte do samostatné obálky, přiložte k žádosti a poté společně zašlete poštou nebo můžete přinést osobně. V případě, že žadatel je naše cílová skupina a není možné ihned podepsat smlouvu o poskytování služby sociální péče, je žadatel zařazen do pořadníku, o čemž je písemně vyrozuměn.

Jak se dozvím, že se uvolnilo místo v Domově?

V případě, že žádost v pořadníku žadatelů postoupí na přední místo, zatelefonuje žadateli sociální pracovník Domova a domluví s ním termín a podmínky nástupu.

Co je individuální plán?

Individuální plán je souhrn těch osobních cílů, jichž chce klient dosáhnout ve spolupráci se zařízením. Jsou to tedy vždy cíle klienta, které stanovuje za pomoci klíčového pracovníka.

Kdo je klíčový pracovník?

Klíčový pracovník je jmenovitě určený pracovník, který zodpovídá za koordinaci a kvalitu služeb poskytovaných určitému klientovi.

Pokud mi to zdravotní stav dovolí, mohu nějaký čas pobývat mimo Domov?

Ano, tuto skutečnost je třeba předem nahlásit personálu poskytujícímu péči nebo vedoucí oddělení ohledně odhlášení stravy. Pobyt mimo Domov není omezen.

Může za mnou přijít návštěva?

Návštěvy mohou klienti přijímat bez omezení, na vícelůžkových pokojích je nutná dohoda mezi spolubydlícími. Návštěvy by neměly narušovat a omezovat práva ostatních klientů služby. Doporučený čas návštěv je od 09.00 hodin do 17.00 hodin.

Pokud budu mít s sebou při nástupu větší částku peněz, šperky a jiné cennosti, zajistí mi zařízení jejich úschovu?

Ano. O úschovu může požádat klient již při nástupu nebo kdykoli během pobytu. Finanční hotovost je ukládána na depozitní účet klienta, o čemž je vedena důkladná evidence. Klient si může kdykoliv vyžádat písemný výpis ze svého depozitního účtu od účetní sociálního oddělení. Šperky a ostatní cennosti je možné uschovat v trezoru organizace o čemž obdrží klient také písemné potvrzení.

Lze zařídit dosílku důchodu do Domova?

Ano, se souhlasem klienta je důchod zasílán ČSSZ přímo na běžný účet organizace - tzv. hromadným výplatním seznamem. Po odečtu úhrady za pobyt a stravu je vyplácen každého 15. dne v měsíci klientovi zůstatek.

Jakým způsobem se hradí pobyt a strava?

Pokud má klient zřízen bankovní účet, lze platbu provádět trvalým příkazem z účtu na běžný účet organizace. Pokud klient souhlasil s vyplácením důchodu hromadným výplatním seznamem, je úhrada za pobyt a stravu odečtena a vyplácí se zůstatek důchodu.

Platbu lze uskutečnit také v hotovosti v pokladně organizace proti potvrzení.

Úhradu za pobyt a stravu jsou klienti povinni zaplatit nejpozději poslední den v měsíci, kdy využívali sociální služby.

Jak se stát dobrovolníkem?

,,Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci‘‘

V našem Domově funguje dobrovolnický program pro seniory, jehož posláním je zkvalitnit život seniorů a vyplnit jejich volný čas. Dobrovolník, který je ochoten otevřít své srdce našim seniorům bez nároku na finanční odměnu, přispěje ke zkvalitnění jejich života.