Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty pro zájemce > Informace o přijetí

Informace o přijetí

Získání informací o poskytované sociální službě

Základní informace o poskytovaných službách Domova může zájemce získat v rámci osobní návštěvy a to od pracovníků sociálního oddělení nebo si je může vyžádat na telefonním čísle +420 325 593 119 – linka 21, 27.

Pro písemnou komunikaci lze využít emailové adresy rozdalovice.social@seznam.cz.

Při osobním jednání je zájemce informován o poslání, zásadách a cílech poskytované služby, cílové skupině, o způsobu, rozsahu a cenách poskytované služby.

Pro jednání se zájemcem o službu jsou vyhrazeny dva dny v týdnu, a to úterý a čtvrtek – v době od 7.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.

UPOZORŇUJEME!!!!

Zájemci o naši službu, kteří mají uzavřenu smlouvu s Oborovou zdravotní pojišťovnou kód 207, upozorňujeme, že smluvní lékař Domova Rožďalovice nemá uzavřenu smlouvu s touto zdravotní pojišťovnou, a proto by v případě zájmu měli v nejbližším možném termínu uzavřít smlouvu o zdravotním pojištění s některou z těchto zdravotních pojišťoven (VZP – 111, VoZP – 201, ČPZP – 205, ZPMV – 211, ZPŠ – 209).

Postup podání žádosti o poskytnutí sociální služby

Pověřený sociální pracovník poskytne zájemci veškeré informace o sociální službě tak, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda chce sociální službu využívat. Jestliže zájemce (nebo jeho zástupce) o tuto službu projeví zájem (možno osobně, telefonicky, elektronicky či písemně), je následně sjednána prohlídka Domova. Na přání zájemce se může jednání zúčastnit kdokoliv z blízkých. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu imobility a zhoršeného zdravotního stavu zájemce, je jednání se zájemcem a sociální šetření provedeno v místě bydliště nebo současného pobytu zájemce. V rámci tohoto jednání sociální pracovník zjišťuje potřeby a očekávání zájemce a společně s ním pak dojednává, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat. Zájemci jsou dále poskytnuty informace o podmínkách, rozsahu a průběhu poskytovaných služeb, včetně výše a způsobu úhrady. Následně je sociálním pracovníkem provedeno sociální šetření, kterým zjišťuje sociální pracovník základní míru soběstačnosti, aktuální sociální situaci, posuzuje jeho kompetence a schopnosti. Na závěr jednání se zájemcem o službu a sociálního šetření je provedeno předběžné projednání smlouvy o poskytování sociální služby. V případě, že zájemce potvrdí zájem o nabízenou sociální službu a Domov Rožďalovice je schopen naplnit očekávání zájemce, může být podána žádost o poskytnutí sociální služby. Tiskopis žádosti může předat přímo sociální pracovník nebo může být zaslán na adresu zájemce anebo ho lze stáhnout na stránce Dokumenty.

Součástí Žádosti je Lékařský posudek podle § 41, písm. g), z. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyplní poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné lékařství – současný ošetřující lékař žadatele). Součástí žádosti je dále Výpis ze zdravotní dokumentace, který rovněž vyplní současný ošetřující lékař žadatele. Tyto formuláře lze stáhnout na stránce Dokumenty.

Vyplněnou Žádost o poskytnutí sociální služby a Lékařský posudek, včetně Výpisu ze zdravotní dokumentace, (které je nutno vložit ještě do jedné samostatné obálky) lze osobně předat na sociální oddělení Domova Rožďalovice nebo zaslat poštou.

V případě, že zájemce zašle již vyplněnou Žádost spolu s Lékařským posudkem a Výpisem ze zdravotní dokumentace bez předchozího osobního jednání se zájemcem, sociální pracovník telefonicky kontaktuje zájemce, případně jinou jím uvedenou osobu a domluví si s ním osobní schůzku, kde bude následně realizováno výše uvedené jednání se zájemcem s poskytnutím veškerých další potřebných informací. Zdůrazňujeme, že přednostně požadujeme, aby tato schůzka proběhla přímo v Domově a byla spojena i s prohlídkou zařízení. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech realizujeme jednání se zájemcem v místě jeho současného pobytu.

Následné kroky po podání žádosti o poskytnutí sociální služby

Po obdržení vyplněné žádosti, v případě, že již proběhlo jednání se zájemcem o službu a sociální pracovník provedl sociální šetření a má k dispozici již všechny potřebné informace, předává žádost k posouzení a schválení Komisi pro schvalování žádostí.

V případě, že zájemce splňuje podmínky přijetí do Domova a je volné místo, je zájemce (příp. jím uvedená kontaktní osoba) sociálním pracovníkem telefonicky nebo písemně vyzván k nástupu v předem dohodnutém termínu.

Zájemce, který je vyzván k nástupu do Domova Rožďalovice, má v případě zájmu povinnost nastoupit do 10 kalendářních dnů od výzvy.

Není-li však v Domově volná kapacita, je žadateli zasláno písemné oznámení, že jeho žádost byla schválena a zařazena do evidence (tzv. pořadníku) žadatelů.

V případě, že je žádost zájemce zamítnuta, je zájemci zasláno písemné oznámení s vysvětlením konkrétních důvodů zamítnutí jeho žádosti.

Žadateli, který je již závislý na péči druhé osoby, doporučujeme, aby požádal u místně příslušného úřadu práce o přiznání příspěvku na péči.

Seznam dokumentů a věcí potřebných k nástupu do Domova:

 • Platný občanský průkaz a průkaz pojištěnce
 • Doklad o výši příjmu (aktuální důchodový výměr) dle §73 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Poslední ústřižek složenky (pokud klient pobírá důchod v hotovosti poštou) – za účelem nahlášení změny adresy pobytu na příslušné poště a zajištění dosílky důchodu
 • Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 • Peníze na úhradu za první měsíc pobytu – dle počtu dní a ceníku Domova
 • Zvolenu částku finanční hotovosti (doporučujeme cca 5 000 Kč), která bude při nástupu uložena na klientův depozitní účet pro účely hrazení nezbytných výdajů za léky, lékařská vyšetření nebo případných nedoplatků
 • Zdravotní dokumentaci od obvodního lékaře
 • Léky dle určené medikace alespoň na týden
 • Vyplněný dotazník pro žadatele o přijetí do Domova se zvláštním režimem

Doporučený seznam osobního prádla a ostatních potřeb:

 • osobní hygienické potřeby
 • 5× ručník
 • 5× spodní prádlo
 • 5× spací úbor
 • 3× svetřík
 • ponožky, punčochy
 • 2× domácí obuv
 • 1× vycházková obuv letní, zimní a podzimní
 • oblečení vhodné pro společenské události
 • oděv pro denní potřebu – kalhoty, tepláky, šatová zástěra, sukně…dle zvyklosti klienta
 • 1× lehká bunda vycházková, zimní bunda, kabát
 • 1× deka larisa
 • léky
 • župan
 • brýle, zubní protézy, naslouchadla, ortopedické pomůcky (berle, hole…) léky
 • 5x žínka

V den nástupu se klient a jeho rodina dohodne se zaměstnanci domova na dalších potřebných věcech jako je televize, rádio, polštářek, křeslo apod. Vše je závislé na prostoru klientova pokoje.
Elektrospotřebiče, které si klient do domova přinese, musí mít provedenu elektrorevizi.