Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O domově > Poslání a cíle

Poslání a cíle

Posláním Domova Rožďalovice je podpořit klienta služby v prožití důstojného života ve stáří.

Dlouholeté zkušenosti v sociální oblasti nám pomáhají nabízet kvalitní služby i program, které umožňují všem klientům zapojit se do běžného života. Bezpečné prostředí, příjemná atmosféra mezi klienty i personálem jsou pro nás zcela běžnými pravidly, které nám pomáhají. Naším cílem je podpořit seniory tak, aby se jejich život co nejvíce podobal běžnému životu seniorů.

Veškerá sociální a ošetřovatelská péče je individuální a vždy se řídí potřebami jednotlivce. Důležité je zachovat v co největší možné míře nezávislost, důstojnost a právo na vlastní rozhodování.

Domov pro seniory

Domov pro seniory je služba určená pro osoby se zdravotním postižením a seniory – ženy i muže ve věku 60 let a výše.

Posláním služby „Domov pro seniory“ je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou setrvat v přirozeném soc. prostředí, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénní sociální služby. Prostřednictvím naší služby se snažíme podporovat běžný způsob života seniorů a zajišťovat jim důstojné, plnohodnotné, aktivní a kvalitní prožití stáří ve společnosti jejich vrstevníků. Zajišťujeme pomoc v oblastech, které již klienti sami zcela nezvládají, případně poskytujeme komplexní ošetřovatelskou péči, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje. Postupujeme podle individuálních možností a schopností klientů

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je služba určená pro osoby se zdravotním postižením a seniory se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou - ženy i muže ve věku 55 let a výše.

Posláním služby „Domov se zvláštním režimem“ je poskytování pomoci a podpory v bezpečném a důstojném prostředí seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demencí, kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby. Tato pomoc jim nemůže být již zajištěna za pomoci jejich blízkých v domácím prostředí nebo terénní sociální službou. Podporujeme klienty v soběstačnosti a samostatnosti, podle jejich individuálních možností a schopností.

Domov se zvláštním režimem